Gootsteen ontstoppen met deze tips

Verstopte afvoer is erg vervelend

De afwas kan een flinke klus zijn. Als een vaatwasser ontbreekt en je met een teiltje de handafwas moet doen kan er tijdens voorspoelen hardnekkig vuil in de afvoer van de gootsteen. Je hebt de gootsteen ook voor het schoonmaken nodig. Het is belangrijk dat water goed door kan stromen. Anders komt de bak vol te staan met vies water. En dat wil niemand. Je kunt met diverse methoden de gootsteen ontstoppen.

Een plopper

Een traditionele en effectieve manier om je afvoer leeg te zuigen is door middel van een plopper. Deze worden sinds oudsher gebruikt om de gootsteen mee te ontstoppen. Je zorgt ervoor dat je de volledige hete kraan opendraait en heet water in de bak van de gootsteen laat lopen. Je zet vervolgens de zuignap van de plopper of het afvoerputje in de gootsteen. Het kan zijn dat je een dubbele afvoer hebt. Controleer dit en stop een washandje in het gedeelte dat niet verstopt zit. Hierdoor is er een goede drukverdeling zodat alleen het verstopte deel wordt leeg gezogen door middel van de zuigkracht van de plopper. Nu ga je de plopper bewegen zodat al het vuil wordt weggezogen uit de afvoerbuis. Als je de plopper weer van het putje afhaalt check je of het water goed doorstroomt.

Ontstoppen door middel van een pomp

Een wat moderne aanpak is het gebruik van een ontstoppingspomp. Je zult meer effect zien dan bij gebruik van de plopper. De pomp werkt op basis van zuig en perskracht waardoor alle resten die de ontstopping veroorzaken door middel van de pomp beweging de afvoer uit worden gewerkt. Een prop zal uit elkaar schieten door de zware druk op de ontstopping. Hierdoor kan het water weer wegstromen.

Ontstoppen met vloeistoffen

Vaak gebruikt men keukenazijn, vloeibare ontstopper of soda om de resten die de verstopping veroorzaken weg te werken. Daarnaast kun je zuiveringszout inzetten. Een vloeibare ontstopper werkt hierbij het meest effectief door het vuil te vernietigen en zonder de afvoer te beschadigen. Zorg ervoor dat je altijd werkt met rubberen handschoenen. Gootsteen ontstopper kan namelijk brandwonden op de huid veroorzaken. Doe zuiveringszout in de afvoer zodra je al het stilstaande water uit de bak hebt geschept. Verder kun je ook azijn uit een kopje in de afvoer gieten door deze af te sluiten met een stop. Laat het azijn zijn werk doen en kijk een aantal minuten later of het water weer een vrije doorstroom heeft. Spoel na met wat kopjes kokendheet water.

Een ontstoppingsveer toepassen

Een handige methode is een ontstoppingsveer. Je duikt hiervoor in het keukenkastje onder de afvoer. Je zorgt ervoor dat een emmer al het water op kan vangen die je onder de cifon zet in het keukenkastje onder de gootsteen. Je verwijderd de cifon door deze voorzichtig van de andere PVC buizen af te halen. Ook kun je deze demonteren met een waterpomp tang. Je maakt hem wat losser. Je zorgt ervoor dat je de verstopping op kunt sporen in de cifon. Deze maak je dan met de hand schoon. Daarna schroef je de cifon weer stevig vast. Check de doorloop. Een ander methode is de ontstoppingsveer. Dit doe door de cifon PVC buis die de muur verbind met de cifon, eerst te verwijderen. Je maakt dan deze horizontale buis schoon met een trekveer. Je duwt deze tot het einde in de buis. Vervolgens trek je een deel van de veer, tot 50 cm weer uit de PVC buis met vaste vergrendeling. Je pakt het handvat en draait deze mee met de klok. Je blijft doorgaan met trekken en draaien zolang de veer weerstand geeft. Zo verbind de veer zich met de plek van de verstopping. Je trekt vervolgens de veer samen met de verstopping de buis uit. Daarna monteer je het cifon en de PVC buis weer goed vast aan elkaar.

Zonnepanelen kopen? Hier moet je beslist op letten

Duurzame energie

Je kunt je woning verduurzamen door zonnepanelen op je dak te installeren. Zonnepanelen zetten de energie van de zon om in elektriciteit die je in je woning kunt gebruiken. Hierbij worden geen fossiele brandstoffen verbruikt of vervuilende stoffen in de lucht uitgestoten.

Kosten zonnepanelen

De kosten van zonnepanelen bestaan uit de installatie en aanschaf van de panelen en de omvormer. Een gemiddelde installatie (uitgaande van 12 panelen) kost rond de € 5.000. Op materiaalkosten is meestal niet zo veel te besparen. De arbeidskosten voor de installatie kunnen best wel verschillen bij de ene of de andere installateur. Hierom is het verstandig om bij meerdere partijen offertes op te vragen. De prijzen van zonnepanelen zijn ten opzichte van een aantal jaar geleden flink gezakt. Maar let op dat goedkoop geen duurkoop wordt wanneer je een kwalitatief slecht product uit China koopt. Gemiddeld verdien je de aanschaf van zonnepanelen binnen 6-7 jaar terug.

Subsidie zonnepanelen

Op dit moment is er geen overheidssubsidie op zonnepanelen maar sommige gemeenten hebben wel hun eigen regelingen. Hiervoor kun je het beste bij je eigen gemeente navragen of, en zo ja, welke regelingen jouw gemeente heeft. Er zijn ook diverse instanties die duurzaamheidsleningen verstrekken. Vaak kun je met de kostenbesparing op je lagere energierekening deze lening afbetalen.

Salderingsregeling

Er zullen momenten zijn dat je de opgewekte elektra van je zonnepanelen niet direct in je woning kunt gebruiken. Dit overschot zou je met een dure thuisaccu kunnen opslaan. Maar omdat we in Nederland nog een salderingsregeling hebben is het makkelijker om je overschot aan je energieleverancier terug te leveren. Je energieleverancier zal de elektriciteit die je teruglevert op jaarbasis verrekenen met de afgenomen elektriciteit. Vanaf 2023 zal deze salderingsregeling waarschijnlijk worden afgebouwd. Mogelijk dat in de toekomst hierdoor thuisaccu’s wel interessant kunnen worden.

Soorten panelen

Bij het selecteren van de gewenste zonnepanelen is het aantal Wp (wattpiek) per paneel een belangrijk punt om op te letten. Hoe hoger het aantal Wp per zonnepanel hoe meer elektriciteit dit paneel kan opwekken.
De twee meest voorkomende soorten zonnepanelen zijn de blauwe (polykristalijne) zonnepanelen en de meestal zwarte (monokristalijne) zonnepanelen. Je kunt een keuze maken op basis van de kleur maar je kunt ook de eigenschappen hierin betrekken. Monokristalijne panelen bieden vaak het hoogste aantal Wp. De polykristalijne zonnepanelen zijn vaak net wat goedkoper.

Benodigd aantal panelen

Bij het bepalen van het aantal te plaatsen zonnepanelen kun je simpel weg kijken naar het aantal panelen dat je op je dak kwijt kunt maar het is ook handig om even naar je verbruik te kijken. Aangezien de salderingsregeling waarschijnlijk vanaf 2023 zal worden afgebouwd, en je dus minder vergoed wordt per terug geleverde kWh, is een te grote installatie zonde van je geld.
Door het totaal aantal Wp van alle panelen op te tellen en te vermenigvuldigen met 0,85 kun je de totale (mogelijke) opbrengst in kWh uitrekenen. Dus 10 panelen á 330 Wp kan je ongeveer 2.805 kWh per jaar opleveren.

Installeren zonnepanelen

Bij het installeren van zonnepanelen is het verstandig om eerst te kijken naar de conditie van je dak voordat je zonnepanelen gaat plaatsen. Een dakrenovatie is niet handig om te moeten uitvoeren als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Uiteraard zal er goed gekeken moeten worden naar dakdoorvoeren en dakopeningen bij het maken van het optimale legplan.
Bij het vergelijken van meerdere offertes is het slim om verder te kijken dan alleen de prijs onderaan de streep. Kijk goed of de gemaakte aannames juist zijn en of er (mogelijk noodzakelijke) werkzaamheden worden uitgesloten, zoals het aanbrengen van een extra groep in de meterkast.

Waarde verhoging woning
De waarde van je woning zal niet direct even veel meestijgen met de hoogte van de investering van zonnepanelen. Maar bij verkoop van je woning kun je een streepje voor hebben op je buurman die ook zijn woning wilt verkopen maar dan zonder panelen op zijn dak. Voor potentiële kopers is het vaak interessant als er zonnepanelen op het dak liggen.

Asset management: wat is het en hoe werken de bedrijven op dit gebied

In de context van de financiële markt is asset management de naam die wordt gegeven aan de activiteit van het beheer van het vermogen van een persoon of onderneming.

De praktijk van het asset management kan worden uitgevoerd door de belegger zelf of door een gespecialiseerde onderneming die wordt ingehuurd om de dienst te verrichten.

In dit artikel leert je wat asset management is en hoe de bedrijven werken die deze dienst aanbieden. Kijk hier eens naar!

Wat is asset management?

De term “asset management” omvat alle diensten die verband houden met het beheer van het vermogen van een belegger.

Eigen vermogen omvat geld, onroerend goed, uitrusting en investeringen op de financiële markten, dat wil zeggen alles wat als een activum kan worden beschouwd.

Met andere woorden, asset management wordt door een cliënt ingehuurd om zijn of haar beleggingsfondsen te beheren en beslissingen te nemen over hoe deze moeten worden belegd.

In het algemeen is het hoofddoel van asset management het bieden van een maximaal rendement aan zijn cliënten. Het is aan de beheerder om de portefeuille en het profiel van elke cliënt te evalueren om te investeren in de ideale toepassingen.

In principe belet niets een persoon om zelf zijn of haar vermogen te beheren en zelf te beleggen.

Zonder de nodige kennis en tijd om zijn beleggingen te volgen, zal hij echter veel meer aan marktrisico’s worden blootgesteld dan wanneer hij een asset management inschakelt.

Hoe werkt asset management in de praktijk?
In de praktijk is asset management het “uitbesteden” van een beleggingsportefeuille.

Met andere woorden, in plaats van zelf de markt te volgen, huurt de cliënt een bedrijf of een professional in om voor hem beslissingen te nemen.

Door deze dienst te contracteren, tekent de cliënt een beding waarbij hij een beheerder machtigt zijn vermogen te verplaatsen zoals het hem het beste uitkomt.

De doelstellingen van elke belegger verschillen naar gelang van zijn profiel. Het is van essentieel belang dat de beheerder weet hoeveel risico zijn cliënt bereid is te nemen en hoeveel rendement hij verwacht.

Een moedigere belegger kan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan risicovolle activa, zoals aandelen, cryptocurrencies of futures.

Anderzijds kan een meer conservatieve belegger een asset management inhuren enkel en alleen om zijn vermogen door de jaren heen te beschermen.

In dat geval moet de beheerder voorrang geven aan beleggingen in vastrentende of wisselkoersbeschermende fondsen, die de activa bijvoorbeeld beschermen tegen wisselkoersschommelingen.

Verschil tussen asset management en beleggingsmakelaar
Er bestaat een veel voorkomende verwarring tussen de specifieke kenmerken van een beleggingsmakelaar en asset management. Betekenen de twee termen immers hetzelfde? Het antwoord is nee.

Met een beleggingsmakelaar handelt de cliënt rechtstreeks op de markt zonder de hulp van een professional om beslissingen te nemen, terwijl asset management de taak op zich neemt om de fondsen van de cliënt te beheren.

Niets belet een beleggingsmakelaar om extra adviesdiensten aan te bieden, maar de uiteindelijke beleggingsbeslissing wordt altijd door de cliënt genomen

In het geval van een asset management wordt het managementteam rechtstreeks verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen voor de cliënt en voor het op regelmatige basis verslag uitbrengen aan de cliënt.

Asset management in de praktijk
Als een cliënt bijvoorbeeld een deel van de fondsen wil aanwenden om een noodreserve aan te leggen, is het van cruciaal belang dat de portefeuille activa met een laag risico en een hoge liquiditeit bevat, die onmiddellijk kunnen worden afgelost.

Anderzijds, voor een belegger die alleen het genereren van passieve inkomsten op lange termijn wil garanderen, kan het vermogensbeheer het grootste deel van zijn activa beleggen in obligaties op langere termijn of in onroerend-goedfondsen.

Samenvattend kan worden gesteld dat asset management altijd aandacht moet hebben voor de specifieke behoeften van elke belegger, en ook een zekere mate van diversificatie van elke portefeuille moet aanhouden om de blootstelling van elke cliënt aan marktrisico’s te beperken.

Review Gorilla Wear

Wat is Gorillawear en wat kun je er kopen? Zijn de producten die je koopt van goede kwaliteit.. of toch niet?

Wat is Gorillawear?

Gorillawear is een online webshop die zich voornamelijk focust op de verkoop van sportkleding. Denk hierbij aan complete uniforms, setjes, tops, bottoms en zelfs accessoires. Uiteraard wordt dit verkocht voor zowel man als vrouw. Sinds de jaren ’80 staat Gorillawear wereldwijd bekend als een ‘legendarisch bodybuilding’ fitness merk voor degenen die echt gemotiveerd zijn. Dat betekent dan ook dat ieder kledingstuk gemaakt is voor veeleisende en gemotiveerde sporters wereldwijd. De stijl is ongewoon, tijdloos en is makkelijk te combineren op andere kledingstukken. Uiteraard zijn deze producten van topkwaliteit gemaakt om je lichaam de beste uitstraling te geven die het verdient.

Welke producten worden er verkocht?

Bij Gorillawear vind je een bread assortiment aan producten die allemaal geschikt zijn voor het gebruik tijdens fitness of andere sporten. Een populair en algemeen voorbeeld hiervan is de Fremont T-shirt (Zwart / Goud).

Wat is er zo speciaal aan dit product?

Dit T-shirt is een topproduct voor tijdens een zware workout of gevechtstrainingen. Hij is lichtgewicht, ademend, droogt snel en zorgt voor voldoende afvoer van zweet. Het shirt is dan ook gemaakt van polyester, waardoor de mesh zijkanten je koel en gefocust houden. Deze gladde stof is niet alleen ideaal voor vechtsporten, maar ook voor grappling.

Het shirt is voorzien van Gorillawear logo’s op zowel de voor- als achterkant.

Algemene kenmerken van het shirt op een rijtje

 • De stof is polyester, dus glad
 • Er wordt gebruik gemaakt van een mix van kleuren, waardoor het geen saai shirt is
 • De zijkanten zijn van mesh, wat zorgt voor een goede ventilatie
 • Het polyester is dun en ademend
 • Het shirt voert makkelijk zweet af

Het shirt is in een verscheidene aantal maten beschikbaar, zodat er voor iedereen wat wils is. Deze maten zijn S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. De kleuren waar je uit kan kiezen zijn zwart met goud, bordeauxrood met zwart en zwart met wit.

Wat als ik een product koop op Gorillawear?

De producten die je kan kopen op gorillawear.com zijn ook op andere plekken te verkrijgen. Denk hierbij aan websites zoals Zalando, Amazon en Bol.com. Maar het is uiteraard ook mogelijk om de producten op een overzichtelijke manier bij de webshop van Gorillawear zelf te bestellen. Hierbij krijg je sowieso toegang tot de klantenservice en contactmogelijkheden van Gorillawear en krijg je vaak ook de beste deals. De webshop an sich is ook op een nette manier opgebouwd en ingedeeld, zodat je makkelijk kan vinden wat je zoekt.

Bij elk product, in dit geval het Fremont T-shirt in Zwart / Goud, is er een productbeschrijving aanwezig en een kleine toevoeging waarin een paar zogeheten ‘key points’ staan. Deze gaan over:

 • Verzending zonder extra kosten
 • Retourmogelijkheden
 • Leveringstijd
 • Betaling
 • Motto

Kortom, op Gorillawear is er voor ieder wat wils en zeker voor degenen die aan zwarte fitness doen. Er zijn veel verschillende producten en veel verschillende categorieën, dus bij Gorillawear krijg je nooit te maken met een te kort aan producten!

Hometrainer onderhouden, hoe doe je dat?

Sporten is als onderhoud voor je lichaam. Maar de machines die je helpen in vorm te blijven, hebben ook wat onderhoud nodig. Bij hometrainers is het niet anders. Ze hebben net als elke andere machine onderhoud nodig en hier leest je hoe je dit goed doet.

Maak de fiets schoon

Begin met het schoonmaken van de fiets. Bij elke training zweet je. Hoeveel je je gezicht ook afveegt, veel van dat zweet komt op de hometrainer terecht. Zweet is een van de grootste vijanden van fitnessapparatuur, geloof het of niet. En hometrainers zijn vooral gevoelig omdat je er veel tijd aan besteedt terwijl je cardio doet, wat betekent dat de gebruikers veel zweten.

Zweet is eigenlijk bijtender dan alleen water. Dus als je het te lang op metaal laat liggen, kan dit schade veroorzaken, vooral na verloop van tijd. De beste manier om na een training gemakkelijk schoon te maken, is door antibacteriële doekjes te gebruiken. Houd gewoon een doos bij de hand in de buurt van je hometrainer en de kans is veel groter dat je hem daadwerkelijk schoonmaakt dan wanneer je een emmer water moet halen.

Maak de ruimte schoon

Het schoonmaken van de hometrainer is geweldig en noodzakelijk. Maar vergeet niet om de ruimte rond de fiets schoon te maken. Als er veel stof en vuil in de ruimte rond de fiets zit, zit hij er zo op. Een opeenhoping van stof kan veel problemen veroorzaken, vooral als het in de bewegende delen komt.

Door er gewoon omheen te stofzuigen, voorkomt je dat er veel stof in de machine terechtkomt.

Overweeg ook om de hometrainer op een rubberen mat te zetten in plaats van op de karpet. Een rubberen mat zorgt ervoor dat er veel minder stof op de fiets komt, omdat tapijt stof kan afgeven.

Zit- en voetbanden

De eerste en gemakkelijkste controle zijn de zit- en voetriemen. Controleer op scheuren en slijtage. Door ze schoon te houden, kan de levensduur worden verlengd. Een gebarsten en versleten zadel kan echt afbreuk doen aan het comfort tijdens het zitten op de fiets.

De voetriemen houden je voeten dicht bij de pedalen voor een optimale krachtoverbrenging. Je wilt niet dat ze breken tijdens een training, omdat je jezelf zou kunnen bezeren. Ze gaan behoorlijk lang mee, dus met regelmatige controles kun je zien of ze op weg zijn naar buiten.

Richters

De meeste hometrainers hebben een paar afstellers zodat je alles naar wens kunt afstellen. Meestal bestaan ​​de regelaars uit; Een framefitting, een stuk dat in een gat in het frame wordt geschroefd en de rest van de regelaar vasthoudt. Een trekpen en een veer om de pen terug te brengen.

Verstellers moeten strak zijn, maar nog steeds bewegen. Zorg ervoor dat het framebeslag stevig in het frame is gemonteerd. Als ze niet stevig in het frame zitten, loop je het risico de draden te verwijderen. Een sleutel kan gemakkelijk losse fittingen aandraaien. Als de trekpin niet soepel beweegt, trek hem dan naar buiten en spuit een beetje smeermiddel op de pin. Dat zou het probleem moeten oplossen.

Pedalen

Een van de belangrijkste puzzelstukjes van een hometrainer zijn de pedalen. Ze moeten stevig worden vastgemaakt en vrij kunnen bewegen.

Het komt niet vaak voor dat er iets misgaat met de pedalen, maar omdat ze zo’n integraal onderdeel zijn van een werkende fiets, is het belangrijk om deze in goede staat te houden.

Stap gewoon op de fiets en kijk of alles strak en soepel aanvoelt. Als er trillingen door de pedalen worden gevoeld, kan het nodig zijn deze aan te spannen. Om dit te doen, heb je een speciale sleutel nodig, een pedaalsleutel. Als je het eenmaal doorhebt, wordt het een stuk makkelijker om het pedaal in te vetten.

Bedrijfsfitness via de WKR regeling

De werkkostenregeling wordt ook wel afgekort als WKR. Normaliter is valt alles wat de werkgever aan de werknemer verstrekt of vergoedt onder het loon. De overheid heeft jaren geleden de werkkostenregeling opgezet, die ervoor zorgt dat de werkgever bepaalde vergoedingen en voorzieningen mag verstrekken aan de werknemer zonder dat het wordt belast op het loon van de werknemer.

WKR

De werkgever mag maximaal 1,7 procent van het fiscale loon tot een bedrag van €400.000 plus 1,18 procent van het restant van die loonsom inzetten voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit wordt ook wel de ‘vrije ruimte’ genoemd. Bovengenoemde houdt in dat je als werkgever geen loonbelasting betaald. Kom je over bovengenoemd percentage, dan betaal je wel heffing van 80%. Je maakt als werkgever immers meer kosten dan hiervoor weggezet kan worden.
De werkgever heeft vijf opties om vergoedingen van de werknemer weg te zetten. Hierbij denkend aan intermediaire kosten, nihilwaardering, kosten binnen de vrije ruimte of buiten de vrije ruimte en gerichte vrijstelling.

Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness valt onder de nihilwaardering. Deze waardering betekend dat de kosten die gemaakt worden voor aanschaffen van het abonnement onder eindheffingsloon wordt gezet en binnen de vrije ruimte van vergoedingen en bestedingen valt. Deze vrije ruimte wordt ook wel de totalitaire ruimte genoemd. De werkgever hoeft hierbij geen loonheffing te betalen over 1,7 procent van het totale brutoloonsom (forfait). Overigens moet de aangeboden fitness wel op de werkplek zelf plaatsvinden. Betreft het een abonnement op de sportschool? Dan valt de investering hiervan onder de vrije ruimte. Hierbij betaalt de werkgever wel iets aan belasting over het aanschaffen van de abonnementen.
De werkgever heeft wel als voordeel dat als hij alleen basis abonnementen aanschaft voor de werknemers, er vaak nog fiscale ruimte over is voor andere secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het aanschaffen van fietsen of laptops. Zo kan de werkgever de werknemers meer tegemoet komen wat betreft goede arbeidsomstandigheden.

Overige faciliteiten

Wordt bedrijfsfitness bij de werkgever aangeboden en kun je dit als werknemer in de sportschool uitoefenen? Dan moet je er wel rekening mee houden dat andere aangeboden faciliteiten zoals het gebruik van de zonnebank, sauna of andere aangeboden opties. Bedrijfsfitness betreft dus echt een basis abonnement.

Uitbreidingsmogelijkheden

Het is mogelijk dat de werkgever het abonnement voor jou als werknemer uitgebreider maakt, zodat je gebruik kunt maken van andere faciliteiten. De werkgever moet hier wel voor bijbetalen. De werkgever mag het basis abonnement onbelast vergoeden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Als werknemer moet je namelijk twee overeenkomsten afsluiten. De ene overeenkomst betreft die met het sportcentrum en het basis abonnement. Het andere betreft de uitbreiding hierop. Als werknemer ben je niet verplicht om gebruik te maken van de aangeboden uitbreiding. Wil je dit niet, dan heb je dus geen toegang tot andere faciliteiten dat wordt aangeboden door de sportschool zelf.

Bedrijfsfitness als onderdeel van een Arboconvenant

Als laatst te benoemen is de voorziening die valt onder het arboconvenant. Hier kan de werkgever aanspraak op maken om bedrijfsfitness hieronder te laten vallen mits de arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat de werknemer in de functie die hij uitoefent fit moet zijn door middel van het volgen van training. Hierbij kun je denken aan beroepsgroepen zoals de politie en brandweer.

Kortom, het loont de moeite om een fitnes abonnement aan te schaffen vanuit de zogeheten vrije ruimte. Zo houdt je als werkgever de werknemer fit en gezond, zowel mentaal als lichamelijk. En dit heeft natuurlijk een goede werking op de werkvloer.

Crosstrainer levensduur verlengen met goed onderhoud

We worden steeds gezondheid bewuster door goed te eten en regelmatig te bewegen. We doen er alles aan om in goede conditie te blijven. Miljoenen gaan er voor naar de sportschool, maar er zijn ook miljoenen die liever thuis trainen. Misschien ben jij een van die miljoenen die liever thuis traint om zo te genieten van je privacy en heb je een crosstrainer die jou van een sensationele work-out voorziet.

Een crosstrainer is een van de favoriete oefenmachines onder mensen die graag fitnessen. Buiten dat het niet alleen een geweldige cardiotraining is, train je ook een groot aantal spiergroepen. Kies je ervoor om een crosstrainer thuis te hebben, zul je deze ook moeten onderhouden om hem in goede staat te houden. Iemand die regelmatig traint weet dat uitgebalanceerde voeding, extra vitaminen en mineralen belangrijk zijn, anders val je uit elkaar. Zo heeft een crosstrainer ook af en toe onderhoud nodig, anders valt deze ook uit elkaar.

Smeermiddel van de fabrikant

Wordt je crosstrainer thuis geleverd met een bepaald soort smeermiddel, blijf deze dan altijd gebruiken. Een door de fabrikant goedgekeurd smeermiddel zal dan bij jouw model crosstrainer horen en wanneer deze opraakt, zul je hem direct kunnen bijbestellen. In de handleiding zal staan welke type smeermiddel wordt aanbevolen bij welk specifiek model. Typische smeermiddelen die vaak gebruikt worden zijn rood- of wit-lithium kogellagervet. Als de fabrikant ze niet heeft, kun je ze altijd vinden bij een autowinkel of een winkel voor fitnessapparatuur.

Gebruik nooit huishoudelijke vetten, oliën of andere smeermiddelen, die doen meer kwaad dan goed. Sommige oliën of vetten kunnen een chemische reactie aangaan met plastic, waardoor de machine stuk kan gaan of slechter gaat bewegen. Je hoeft niet veel smeermiddel aan te schaffen, omdat je bij gemiddeld gebruik slechts één keer per jaar hoeft te smeren. Bij intensief gebruik zul je het wat vaker moeten doen. Controleer daarvoor wel altijd de garantie of het mogelijk is om zelf te smeren, anders zul je het een servicemonteur moeten laten doen.

Preventief onderhoud voorkomt problemen

Het eerste wat je moet doen voor dat je aan je machine gaat werken is loskoppelen, voordat je hem gaat onderhouden. Hoewel je het apparaat alleen moet voortbewegen, is het toch verstandig elk risico te vermijden. Dus, stekker uit het stopcontact, een paar minuten laten staan, zodat je veilig kunt werken. Zorg dat je van tevoren het juiste gereedschap hebt. Het onderhoud hangt groten deels of van welk type je bezit. Blader daarom altijd in de bijgeleverde handleiding.

Het basisonderhoud van een crosstrainer is vaak diepgaander dan bij andere machines. Regelmatig zal deze moeten worden schoongemaakt, afgestoft en vastgezet moeten worden. Als je dit routinematig doet dan volgt alleen nog een basischecklist met items om te controleren, zoals:

 • Overkapping loshalen en schoonmaken
 • Binnenkant stofzuigen
 • Frame controleren
 • Voetsteunen controleren
 • Wieltjes en rolletjes inspecteren
 • Aandrijfriem controleren
 • Vliegwiel controleren
 • Elektrische verbindingen controleren
 • Schokabsorptie systeem inspecteren
 • Scharnierpunten smeren
 • Test alle elektronische functies, opdat er geen losse sensoren zijn
 • Losse bevestigingspunten vastzetten

Begin altijd met een visuele inspectie om eventuele breuken of vuilophoping op te sporen. Wielen, rollen en aandrijfriemen moeten goed worden afgeveegd, zodat je ze gelijk kunt controleren. Controleer de elektrische componenten om er zeker van te zijn dat alles goed vast zit. Merk je slijtage op aan een aandrijfriem of ander draaiend component, neem dan contact op met de leverancier om een nieuw onderdeel aan te schaffen. Wacht daar niet mee, aangezien de meeste draaiende componenten ingepakt en dus niet zichtbaar zijn. Een ongeluk door een plotseling defect wil niemand.

Schoonmaken na een work-out is een basistaak

Niet alleen stof en vuil moet je regelmatig verwijderen, het verwijderen van zweet hoort daar ook bij. Net als in de sportschool even een doekje met een reinigingsspray erlangs, om het gevallen zweet te verwijderen. Dit kan een belangrijk verschil maken in de conditie van je crosstrainer. Belangrijke gebieden om af te vegen zijn:

 • Handgrepen
 • Pedalen
 • Kunststof onderdelen
 • Bedieningsscherm

Onderhoud plegen aan een crosstrainer lijkt heel veel werk, maar is eigenlijk vrij eenvoudig. Het meeste is routinematig en zelfs als je niet veel ervaring hebt, zul je merken dat het controleren, schoonmaken, smeren en vastdraaien best eenvoudig is. In de bijgeleverde of online-handleiding vindt je alle eenvoudige reparaties die je met weinig ervaring of moeite kunt doen.

Camping Helfterkamp

Camping De Helfterkamp is een gemoedelijke, kleinschalige familiecamping midden op de prachtige Veluwe. De camping ligt aan een beekje en te midden van bossen en weilanden. De locatie leent zich uitstekend voor uitstapjes in de omgeving. Kroondomein het Loo ligt op fietsafstand, kasteel en landgoed Cannenburgh is dichtbij en er ligt een wandelknooppunt om de hoek. Kortom, het is een heerlijke plek om vakantie te vieren. Op de camping zelf is eveneens voldoende gelegenheid om lekker te ontspannen en te genieten van een welverdiende vakantie. Er is een vers-brood-service. Besteld u s’ avonds uw brood? Dan heeft u de volgende ochtend vers brood van de bakker uit Vaassen. Een heerlijk begin van de dag met een kop koffie of thee als voorbereiding op een heerlijke dag waarin niets moet en alles mag. Honden zijn welkom op de camping. Aan de overkant is een losloopgebied voor honden en in het bos kunnen ze ook heerlijk spelen. Let erbij het reserveren op of je hond op de gewenste accommodatie is toegestaan.

activiteiten voor kinderen en tieners

Voor kinderen is er van alles te doen en te beleven. Er is een animatieteam, een kinderboerderij, jeu de boules (ook heel leuk voor volwassenen) een speelweide met kikkerpoel bij de beek, een dassenburcht en er zijn van tijd tot tijd leuke events, zoals een roofvogelshow, spooktocht en sprookjestocht, een rambotocht en musicals. Bij de Schuure recreatieruimte is binnen van alles te doen. Er staan daar een tafeltennis- en tafelvoetbaltafel, er is een bank om lekker te relaxen, er is een tv, een bibliotheek en voor de muzikanten staat er een piano. Er is daar dus altijd wat te doen en te beleven. Ze zullen er een heerlijke tijd hebben en nieuwe vriendjes maken.

De verschillende accommodaties

Camping De Helftercamp heeft 160 ruime en goed onderhouden kampeerplekken waar u terecht kunt. U bent uiteraard van harte welkom met uw eigen tent, caravan of camper, maar er zijn ook stacaravans, toercaravans en vakantiebungalows beschikbaar op het terrein.

De tourcaravans zijn volledig ingericht en hebben een picknicktafel en grote voortent. In de caravans zit o.m. een koffiezetapparaat, waterkoker, tv en chemisch toilet. Douchen kunt u in een van de schone sanitair gebouwen. U krijgt hiervoor een sep-key mee. Er is een stapelbed voor drie kinderen. Dekens en kussens zijn aanwezig. Handdoeken en lakens moet u zelf meenemen.

De stacaravans kunt u huren voor 2-4 personen of 2-6 personen. Ze staan op ruime, groene plekken en zijn luxe en modern ingericht. U heeft de beschikking tot een koffiezetapparaat, waterkoker en tv. Ook hier zijn dekens en kussens aanwezig. Ze zijn instapklaar met eigen douche en toilet. Er is een eigen tuinset en een afsluitbaar schuurtje met elektra voor de fietsen of andere goederen.

Wilt u meer comfort en luxe? Overweeg dan een vakantiebungalow te huren. Deze is geschikt voor maximaal 6 personen en is toegankelijk voor minder validen. U mag hier maximaal 2 huisdieren meenemen. In de keuken is een combimagnetron en vaatwasser aanwezig. Deze bungalow ligt op een mooie, centrale omgeving omringt door groen en een tuin. U heeft hier de beschikking over zowel een tuinset als een picknicktafel en ook hier is een afsluitbaar schuurtje met elektra aanwezig. Het is dus een fijne plek om met familie te verblijven. De verschillende velden hebben dierennamen, zoals kat, hond, paart, eend en hert. Met kinderen is het fijn zodat u hun kunt leren hoe het veld waar jullie bivakkeren heet en voor uzelf kan het ook praktisch zijn.

Camping de Helfterkamp heeft al jaren achtereen verschillende keurmerken waarmee u gegarandeerd bent van een hele fijne tijd op de camping. De ANWB heeft de camping uitgeroepen tot mooiste charmecamping van 2021, mooiste groene camping, erkent ANWB-camping. Charmecamping gaf de Helfterkamp 4 sterren in 2019. Zoover beoordeeld de camping met een 9.8 en fenomenaal op alle onderdelen. De kGC karaktervolle groene camping beoordeeld de Helfterkamp als een ideale familiecamping.

Hooiberg van Wigink.nl: steeds een goed idee

Een hooiberg: wat is dat precies?
Heeft u ooit al gehoord van een hooiberg? Waarschijnlijk duiken er in uw hoofd nu beelden op van een hardwerkende boer op zijn boerderij, van koeien en geiten en van een stoffige hooizolder. Akkoord, hooibergen waren vroeger heel vaak aanwezig op boerderijen om hooi op te slaan voor de dieren. Tegenwoordig zijn ze echter terug van weggeweest! Ze worden niet zo vaak meer gebruikt voor de opslag van hooi, maar wel als leuke schuur, carport of tuinhuisje. Meer en meer mensen kopen een hoeve of woonboerderij, omdat ze houden van de charme en de rustieke sfeer die dit gebouw uitstraalt. Een mooie hooiberg die de allures heeft van een luxueuze schuur past dan ook perfect in dit plaatje!

Hooibergen bij wigink.nl
Misschien is uw interesse na het lezen van de vorige alinea wel gewekt en wil u ook een hooiberg laten plaatsen. Maar hoe pakt u dit nu aan? Er zijn namelijk verschillende opties mogelijk voor de grootte, de looks en de afwerking. De enorme hoeveelheid informatie kan er voor zorgen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Het is ook niet zo simpel om een bedrijf te vinden dat kwalitatieve hooibergen plaatst. Gelukkig staat wigink.nl, het bedrijf van Richard Wigink uit Holten, altijd klaar voor u. Ze hebben jarenlange ervaring in het bouwen en restaureren van hooibergen. Een nieuwe hooiberg plaatsen of een bestaande hooiberg opknappen, Wigink pakt de klus steeds met de nodige zorg aan. Een groot voordeel bij Wigink is dat ze gespecialiseerd zijn in maatwerk. Dit betekent dus dat het bedrijf steeds rekening houdt met de specifieke wensen van de klant! Ideaal voor als u perfect weet wat u wil. Maar ook voor de twijfelaars onder ons biedt Wigink talloze opties aan. Neem gerust een kijkje op hun website en bekijk enkele standaardmodellen! Wenst u een kleine hooiberg, dan kan u het beste kiezen voor een 1 roedige hooiberg. Deze hooiberg wordt verankerd met behulp van een enkele eikenhouten balk. Bent u eerder geïnteresseerd in een iets grotere hooiberg die dienst kan doen als knus paviljoen, dan is een vier- of vijf roedige hooiberg iets voor u. Daarnaast biedt Wigink ook nog twee, drie- en zes roedige hooibergen aan. Uiteraard kunnen deze standaardmodellen steeds aangepast worden aan uw wensen. De kapconstructie bovenop de hooiberg bestaat uit gewaterde lariks sporen. Deze worden in gewaterde lanen gestoken, waarna ze onderling worden verbonden en vastgezet met beslagen ijzerwerk. Deze verbindingen ogen rustiek en authentiek, en dragen zo bij tot de charme van een hooiberg. Het dak zelf bestaat uit kwalitatief riet en wordt gelegd door een onafhankelijke dakdekker. De hooiberg kan ook afgetimmerd worden.

Waarom kiezen voor een hooiberg van Wigink?
In deze conclusie zetten we nog eens alle redenen op een rijtje waarom u voor een hooiberg van Wigink moet kiezen. Ten eerste worden de hooibergen van zeer kwalitatief materiaal gemaakt. Eikenhouten roedes en lariks sporen zijn zeer duurzame materialen die bovendien een heel charmante en authentieke uitstraling hebben. Daarnaast biedt Wigink ook een heel ruime keuze aan hooibergen. Of u nu op zoek bent naar een kleine hooiberg die dienst moet doen als opslagruimte, of een grote hooiberg die dienst moet doen als carport, bij Wigink vindt u gegarandeerd wat u zoekt. Ook hun jarenlange ervaring en oog voor kwaliteit zijn zeer grote troeven van dit bedrijf. Ze luisteren echt naar de klant en naar diens wensen en staan steeds paraat met advies. Zo kun je ervan op aan dat jouw hooiberg perfect opgaat in de omgeving. Neem snel een kijkje op wigink.nl!

Diadora Sneakers

Ik heb een heuse sneaker-verslaving en een van mijn lievelingsmerken is absoluut Diadora. Ik heb dan ook al een hele verzameling Diadora sneakers in mijn kast staan en ik draag ze allemaal even graag. Laatst heb ik ook weer een nieuw paar gekocht en ook hier ben ik weer heel blij mee! Daarom leek het me leuk om een review te schrijven over Diadora, aangezien ik er al veel van af weet en al jaren een groot fan van dit merk ben.

Diadora sneakers met een geschiedenis

Het merk Diadora heeft een mooie geschiedenis en dat kan ik wel appreciëren. Het voegt namelijk echt iets toe aan de uitstraling als je weet dat het desbetreffende merk een bijzonder verhaal heeft. Diadora begon in 1948 met het maken van bergschoenen en heeft daarna langzaam de stap gemaakt naar professionele sportschoenen. Sporticonen zoals Pat Cash, Andrea Zorzi en Antonio Cabrini werden door de jaren heen dan ook graag gezien met Diadora sneakers. Tegenwoordig is Diadora meer een lifestylemerk geworden en maakt het naast schoeisel ook kleding en accessoires, maar allemaal wel nog met een sportief tintje.

Vintage stijl en leuk te combineren

Diadora sneakers hebben dus ten eerste een moderne sportieve uitstraling, maar tegelijkertijd geven ze ook een vintage feeling. Ik vind deze combinatie heel uniek en leuk! Ik draag Diadora sneakers dan ook naar mijn werk, waar de dresscode casual chic is. Diadora schoenen staan dus erg leuk onder een pantalon, overhemd en een blazer en geeft je zakelijke look een frisse touch. Maar natuurlijk kun je ze ook bijvoorbeeld onder een spijkerbroek en een sweater dragen. Ze zijn stijlvol genoeg om ook als “normaal” schoeisel te gebruiken. Je hoeft je dus echt geen zorgen te maken dat je Diadora schoenen niet kunt dragen als je geen sportieve kledingstijl hebt. Mijn persoonlijke favoriet van dit merk zijn trouwens de sneakers met een gekleurde zool: de Game L Low Icona. Deze heeft een volledig blauwe zool en zie je dus alleen als je loopt of je voeten optilt. Dit soort details maken Diadora echt een bijzondere toevoeging aan je schoenencollectie.

Goede pasvorm

Naast het fraaie uiterlijk vind ik de Diadora sneakers ook een zeer goede pasvorm hebben. De schoenen zijn van echt leer en/of suède gemaakt en weten zich dus goed naar je voeten te vormen. De binnenkant van de schoen is lekker zacht en je zou ze zelfs eventueel zonder sokken kunnen dragen, maar dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Diadora sneakers hoef ik nooit in te lopen en ze zitten vanaf het eerste draagmoment al heel lekker. Dit maakt de schoenen ook erg geschikt voor bijvoorbeeld een citytrip of andere soorten vakanties. Ik neem de sneakers altijd standaard mee in mijn koffer want je kunt er de hele dag op lopen zonder dat je er blaren van krijgt.

Kwaliteit voor een mooie prijs

Tenslotte ben ik ook erg tevreden over de kwaliteit en de prijs van Diadora sneakers. Niet alleen het materiaal zelf is van superieure kwaliteit, maar ook de afwerking van de schoenen. Dit is zeker het geval als je de Diadora sneakers uit de Made In Italy lijn koopt. De sneakers uit deze lijn zijn iets hoger geprijsd dan de sneakers uit de reguliere collectie, maar ze zijn iedere cent dubbel en dwars waard. De schoenen zijn namelijk gemaakt in Italië volgens de hoogste standaarden en dat zie je meteen terug als je de schoenen in handen hebt. Wil je niet zoveel geld in een keer neertellen? Dan raad ik aan om Diadora sneakers uit de Game lijn aan te schaffen: deze kosten minder dan € 100 en zijn wat mij betreft een goede kennismaking met dit prachtige merk!